Vilkår & betingelser

Alle vigtige oplysninger samlet på ét sted.

Sidst opdateret den 3. april 2024.

Læs venligst disse Vilkår og Betingelser omhyggeligt, før du køber, får adgang til eller bruger vores hjemmeside eller nogen af vores Abonnementstjenester, Produkter eller Programmer.

Disse vilkår og betingelser indgås mellem dig (herefter “kunden”) og Vedio ApS CVR: 39539349 (Vedio). Udtrykket “Du” refererer til enhver køber og/eller bruger af nogen af vores Abonnementstjenester, Produkter eller Programmer.
Disse Vilkår & Betingelser gælder ligeledes for det kontraktforhold, der er etableret mellem Kunden og Vedio ved partnerens tilmelding til et Vedio abonnement.

Nedenstående vilkår og betingelser, sammen med eventuelle dokumenter, de udtrykkeligt henviser til (samlet kaldet “Vilkår & Betingelser”), regulerer din adgang til og brug af www.vedio.dk (”hjemmesiden” eller “sitet”), herunder al indhold, funktionalitet, tjenester og produkter, der tilbydes på eller via vores hjemmeside.

Disse Vilkår & Betingelser angiver, hvordan du må bruge vores hjemmeside samt Abonnementstjenester, Produkter eller Programmer samt alt Materiale og dets indhold. Læs disse Vilkår & Betingelser omhyggeligt. Vi forbeholder os retten til at ændre disse Vilkår & Betingelser fra tid til anden.

Ansvarsfraskrivelse: Du accepterer, at Vedio ApS ikke påtager sig ansvar for eventuelle skader, tab eller skader, som Du måtte lide som følge af brugen af vores abonnementsløsning. Dette inkluderer, men er ikke begrænset til, skader forårsaget af fejl, udeladelser, afbrydelser, sletning af filer eller e-mails, fejl, manglende levering, forsinkelser i drift eller overførsel, computer virusser, kommunikationsfejl, tyveri, ødelæggelse eller uautoriseret adgang til Vedios poster, programmer eller tjenester.

Fortrolighed og Databeskyttelse: Vi forpligter os til at beskytte dine personlige oplysninger og overholde gældende databeskyttelseslove og -forordninger. Ved at bruge vores tjenester accepterer du vores fortroligheds- og databeskyttelsespolitikker som beskrevet på vores hjemmeside.

Opdateringer af Vilkår og Betingelser: Vi forbeholder os retten til at ændre disse Vilkår & Betingelser fra tid til anden. Ændringer træder i kraft, når de opdaterede vilkår og betingelser offentliggøres på denne side. Vi vil give dig besked om væsentlige ændringer ved at sende en e-mail eller ved at placere en fremtrædende meddelelse på vores hjemmeside inden ændringerne træder i kraft. Ved at bruge nogen af vores Abonnementstjenester, Produkter eller Programmer accepterer du Vilkår & Betingelser, som de fremgår, og er juridisk forpligtet af dem, uanset om du har læst dem eller ej.

Ved at bruge nogen af vores Abonnementstjenester, Produkter eller Programmer accepterer Du Vilkår & Betingelser, som de fremgår, og er juridisk forpligtet af dem, uanset om du har læst dem. Hvis Du på noget tidspunkt ikke er enig i disse Vilkår & Betingelser, bedes du undlade at bruge vores Hjemmeside eller Abonnementstjenester, Produkter eller Programmer.

I tilfælde af at der opstår en tvist mellem Kunden og Vedio, skal en sådan tvist behandles i henhold til dansk ret. En eventuel retssag skal anlægges ved Retten i Aarhus. Denne værnetingsbestemmelse gælder, uanset om andet værneting måtte følge af retsplejelovens almindelige bestemmelser om værneting. Du forstår fuldt ud og accepterer, at ved at abonnere, tilmelde dig, købe og/eller bruge vores Hjemmeside eller nogen af vores Tjenester, Produkter, Programmer og Materialer, frasiger du dig visse juridiske rettigheder, og du gør det frivilligt.

1. Generel ejendomsret

 1. Videomaterialet der fremgår på denne hjemmeside, er beskyttet af gældende dansk ret, herunder ophavsretsloven. Ophavsretten til alt materiale, der tilbydes på dette site, ejes af Vedio eller leveres til Kunden. Medmindre det udtrykkeligt tillades af Vedio, må intet af materialet kopieres, reproduceres, distribueres, genudgives, downloades, vises, postes eller transmitteres på nogen måde eller med nogen midler uden forudgående skriftlig tilladelse fra Vedio. Videomaterialet må alene bruges af Kunden til Kundens virksomhed.

Der gives tilladelse til at downloade og bruge materialerne på denne hjemmeside til personlig, ikke-kommerciel brug alene, under forudsætning af, at du ikke ændrer materialerne.

Du må ikke:

 • Ændre, kopiere, tilpasse eller repræsentere nogen af vores Tjenester, Produkter eller Materialer som om de tilhører dig eller er skabt af dig.
 • Bruge materialerne til kommercielle formål eller til offentlig visning (kommerciel eller ikke-kommerciel). Du må ikke engagere dig i ukorrekt og/eller uautoriseret brug af vores Tjenester, Produkter eller Materialer. Ukorrekt og uautoriseret brug omfatter, men er ikke begrænset til, ændring, kopiering, reproduktion, genudgivelse, upload, postning, transmission, oversættelse, salg, skabelse af afledte værker, udnyttelse eller distribution på nogen måde eller i nogen form (herunder via e-mail eller andre elektroniske midler) af nogen Tjenester, Programmaterialer eller anden information, der er tilgængelig eller købt gennem vores Hjemmeside, Tjeneste, Produkter eller Materialer, eller nogen andre meddelelser, der leveres af os, til din personlige brug, forretningsmæssig/kommerciel brug eller på en måde, der tjener dig penge.
 • Duplikere, dele, bytte, sælge eller på anden måde distribuere vores Tjeneste, Programmaterialer til nogen anden person, til deres personlige brug, forretningsmæssig/kommerciel brug eller på en måde, der tjener dem penge, uanset om det var kendt for dig eller ej på tidspunktet for delingen, at deres hensigt var at bruge Tjenesten, Programmet og Materialerne til deres egen personlige brug eller forretningsmæssig/kommerciel brug. Dette betyder, at du ikke kan dele eller sælge nogen del af vores Tjeneste, Program og Materialer til en anden person, så de kan kopiere og/eller bruge dem til deres egen personlige brug, forretningsmæssig/kommerciel brug eller på en måde, der tjener dem penge. Du er den eneste, der er tildelt en begrænset licens til at bruge vores Tjeneste, Program og Materialer.
 • Forsøge at dekompilere eller ændre nogen software, der er indeholdt på Vedio’s hjemmeside.
 • Fjerne ophavsretlige meddelelser/tegn eller andre lignende ejendomsmeddelelser fra videomaterialet.
 • Overføre videomaterialet til en anden person eller “spejl” materialerne på en anden server.

Denne tilladelse ophører automatisk, hvis du overtræder nogen af disse begrænsninger, og den kan til enhver tid ophæves af Vedio. Ved ophør af din tilladelse skal du ødelægge al downloaded materiale, du har i din besiddelse, uanset om det er i elektronisk eller trykt format. Vedio forbeholder sig retten til at ophæve din konto/tjenester til enhver tid af enhver årsag.

Materialerne på dette websted leveres med “BEGRÆNSEDE RETTIGHEDER.” Brug, kopiering eller offentliggørelse af regeringen er underlagt begrænsninger som angivet i de gældende love og regulativer. Brug af webstedet af regeringen udgør anerkendelse af Vedio’s ejendomsrettigheder i dem.

Kunden må ikke bruge sit abonnement eller det indhold, der er produceret af Vedio, til tredjepartsaftaler med det formål at tjene penge eller opnå økonomisk gevinst, medmindre det er direkte relateret til Kundens egen forretningsmæssige markedsføring eller salgsaktiviteter.

Kunden må ikke inkorporere Vedio’s tjenester eller videoindhold i tilbud eller aftaler med tredjeparter med henblik på at tjene penge på Vedio eller det producerede indhold. Dette omfatter forsøg på at inkludere Vedio’s tjenester som en del af en forretning eller markedsføringsstrategi, hvor Vedio ikke er direkte involveret eller har givet tilladelse til at deltage.

Kunden må dermed ikke udnytte eller forsøge at udnytte Vedio’s tjenester eller indhold til at generere indtægter eller opnå økonomisk gevinst uden for rammerne af deres egen virksomhedsmæssige markedsføring eller salgsaktiviteter.

I tilfælde af overtrædelse af punkt 1.2 vil kundens abonnement øjeblikkeligt blive sat i karantæne på ubestemt tid, mens det videre forløb besluttes af Vedio.

Enhver anmodning om skriftlig tilladelse til at bruge vores hjemmeside, tjenester, produkter eller materialer, helt eller delvist, eller andre intellektuelle ejendomme eller ejendomme, der tilhører os (“Indhold”), skal foretages, FØR du ønsker at bruge det, ved at sende en e-mail til os. Vi understreger tydeligt, at du ikke må bruge vores hjemmeside, tjenester, produkter eller materialer, helt eller delvist, på nogen måde, der er i strid med disse vilkår og betingelser, medmindre vi har givet dig specifik skriftlig tilladelse til at gøre det. Hvis du får tilladelse af os, accepterer du at bruge det specifikke indhold, som vi tillader, og KUN på de måder, vi har givet dig skriftlig tilladelse til. I tilfælde af at du vælger at bruge indholdet på måder, som vi ikke specifikt har givet dig skriftlig tilladelse til, accepterer du hermed, at du vil blive behandlet, som om du havde kopieret, duplikeret og/eller stjålet sådant indhold fra os. Du samtykker til øjeblikkeligt at ophøre med at bruge sådant indhold og foretage de handlinger, som vi måtte anmode om, og efter de metoder og inden for den tidsramme, som vi fastsætter, for at beskytte vores intellektuelle ejendomsrettigheder og ejendomsrettigheder i vores hjemmeside, tjenester, produkter eller materialer.

Ved at poste eller indsende materiale på eller gennem vores hjemmeside, tjenester, produkter eller materialer, såsom kommentarer, indlæg, fotos, billeder eller videoer eller andre bidrag, erklærer du, at du er ejer af al sådan materiale, og at du er mindst 18 år gammel. Når du sender til os eller poster enhver kommentar, foto, billede, video eller enhver anden indsendelse til brug på eller gennem vores hjemmeside, giver du os og enhver, der er bemyndiget af os, en ubegrænset, royalty-fri, evig, uigenkaldelig, ikke-eksklusiv licens til at bruge, kopiere, ændre, overføre, sælge, udnytte, skabe afledte værker af, distribuere og/eller offentligt udføre eller vise sådanne bidrag, helt eller delvist, på enhver måde eller i ethvert medie, nu kendt eller udviklet i fremtiden, til enhver formål, og give os ret til at gøre det til en del af vores nuværende eller fremtidige tjenester, produkter og/eller materialer. Denne ret omfatter retten til at bruge eller udnytte ejendomsrettigheder eller intellektuelle ejendomsrettigheder som ophavsret, varemærke, servicevaremærke, forretningshemmeligheder, patentrettigheder eller enhver anden af dine intellektuelle ejendomsrettigheder i henhold til enhver relevant jurisdiktion uden yderligere tilladelse fra dig eller kompensation fra os til dig. Du giver os også, og enhver, der er bemyndiget af os, ret til at identificere dig som forfatteren til enhver af dine kommentarer, indlæg, fotos, billeder, videoer eller andre bidrag ved navn, emailadresse eller skærmnavn. Du erkender, at vi har ret, men ikke forpligtelsen, til at bruge og vise eventuelle bidrag fra dig af enhver art, og at vi kan vælge at ophøre med brugen og visningen af sådanne bidrag på vores hjemmeside, tjenester, produkter eller materialer til enhver tid af enhver årsag. Uanset det foregående vil alle personligt identificerbare oplysninger, der gives til Vedio, blive behandlet i overensstemmelse med Vedio’s privatlivspolitik. Det er forbudt at poste eller transmittere til eller fra dette websted noget ulovligt, truende, ærekrænkende, injurierende, obskønt, skandaløst, inflammatorisk, pornografisk eller profant materiale eller andet materiale, der kunne medføre civil eller strafferetlig ansvar i henhold til loven.

 

Ved at tilmelde dig vores tjenester, produkter eller materialer, herunder vores Facebook samt LinkedIn fællesskab, giver du samtykke til fotografier, videoer og/eller lydoptagelser, der kan blive lavet, og som kan indeholde dig, din stemme og/eller dit udseende. Efter vores skøn forbeholder vi os retten til at bruge disse fotografier, videoer og/eller lydoptagelser og/eller eventuelt andet materiale, som du sender til os i forbindelse med din deltagelse i tjenester, produkter eller materialer, i vores nuværende eller fremtidige tjenester, produkter eller materialer, og/eller i vores marketing- eller promotionsindsats, uden kompensation til dig, til enhver tid, nu eller i fremtiden.

Kunden accepterer at give Vedio en ikke-eksklusiv ret og licens til at offentliggøre de videoer du har fået produceret i vores portefølje, på sociale medier eller i andre kommunikationsindsatser. Vedio vil bestræbe os på men er ikke forpligtet til at indhente skriftlig tilladelse fra Kunden, inden vi evt. offentliggør førnævnte videoindhold. Hvis Kunden ønsker at tilbagekalde denne ret, bedes Kunden underrette Vedio skriftligt.

2. Forbehold

Tilgængelighed og levering Vedio bestræber sig på at sikre, at tilgængeligheden og leveringen af vores hjemmeside, tjenester, programmer, produkter og materialer er uafbrudt og fejlfri. Dette inkluderer vores indhold og kommunikation via blandt andet vores hjemmeside, anmodningssystemer, medlemsforum, private Facebook-grupper, e-mail-kommunikation, videoer, lydoptagelser, webinars, optagede webinars, downloadbare mp3-lydfiler, downloadbare PDF-trykte transskripter, downloadbare PDF-håndouts/slides, håndouts, e-bøger eller andre materialer, som vi leverer til dig. Dog kan vi ikke garantere, at din adgang ikke fra tid til anden vil blive suspenderet eller begrænset. Dette kan forekomme for at muliggøre reparationer, vedligeholdelse eller opdateringer. Selvom vi naturligvis vil forsøge at begrænse hyppigheden og varigheden af suspensioner eller begrænsninger, kan vi ikke garantere en fejlfri adgang. I det videst mulige omfang tilladt efter loven fraskriver vi os ethvert ansvar over for dig for skader eller refusioner eller for andre reaktioner, hvis vores hjemmeside, tjenester, programmer, produkter og materialer midlertidigt bliver utilgængelige, eller adgang til dem bliver langsom eller ufuldstændig af enhver grund. Dette kan eksempelvis skyldes systembackupprocedurer, internettrafikvolumen, opgraderinger, overbelastning af anmodninger til serverne, generelle netværksfejl eller forsinkelser eller enhver anden årsag, der fra tid til anden midlertidigt kan gøre vores hjemmeside, tjenester, programmer, produkter og materialer utilgængelige for dig.

Vedio er dermed ikke erstatningsansvarlig for et eventuelt direkte eller indirekte tab, som kunden måtte lide som følge af Vedio’s tjenester, programmer, produkter og materialer eller en af de ovenfor nævnte situationer.

 

Materialet på Vedio’s hjemmeside leveres “som det er.” Vedio giver ingen garantier, udtrykt eller underforstået, og fraskriver sig hermed og udelukker alle andre garantier, herunder men ikke begrænset til eventuelle underforståede garantier eller betingelser om salgbarhed, egnethed til et bestemt formål eller ikke-krænkelse af intellektuelle ejendomsrettigheder eller andre rettighedskrænkelser.

Desuden garanterer Vedio ikke eller fremsætter nogen repræsentationer vedrørende nogen form for brug af materialet på sin hjemmeside eller andre steder relateret til sådant materiale eller på nogen sider, der er linket til denne hjemmeside.

Vedio stræber efter men kan dog ikke garantere at levere indhold indenfor hverdage kl. 08.00-16.00 inden for 24 timer til Vedio Pro abonnementer, inden for 72 timer for Vedio Growth abonnementer og inden for 96 timer for Vedio Starter abonnenter, som nærmere defineret på Hjemmesiden. Dog skal det bemærkes, at i tilfælde af forlænget leveringstid på grund af sygdom, uforudsete udfordringer eller andre eksterne faktorer, fraskriver Vedio sig ethvert ansvar for forsinkelser jf. også punkt 2.4 og punkt 3.4. Vi opfordrer Kunden til at være opmærksom på, at forlængede leveringstider kan forekomme i sådanne situationer.

Vedio holder ferielukket i forbindelse med de danske ferieperioder samt helligdage. Dette inkluderer sommerferien helt konkret uge 28 og 29 samt jul og nytår, påske og pinsedag, samt andre nationale helligedage i Danmark. Kunden er selv ansvarligt for at forudplanlægge eventuelle behov for levering af videomateriale, da der kan forekomme forsinkelser i og omkring førnævnte perioder som følge af vores ferielukning.

Materialerne, der vises på Vedio’s hjemmeside, kan indeholde tekniske, typografiske eller fotografiske fejl. Vedio garanterer ikke, at nogen af materialerne på dets websted er nøjagtige, komplette eller aktuelle. Vedio kan foretage ændringer i materialerne, der er indeholdt på sin hjemmeside, når som helst uden varsel. Vedio har dog ikke nogen forpligtelse til at opdatere materialerne.

Vedio kan give links og henvisninger til andre hjemmesider vedligeholdt af tredjeparter, der kan føre dig uden for vores hjemmeside, tjenester, produkter, programmer eller materialer. Disse links gives for din bekvemmelighed, og inklusionen af ethvert link på vores hjemmeside, tjenester, produkter, programmer eller materialer til en anden hjemmeside indebærer ikke vores godkendelse, sponsorering eller godkendelse af den hjemmeside eller dens ejer. Vedio godkender ikke og er ikke ansvarlige for synspunkter, meninger, fakta, rådgivning eller udtalelser, der leveres af eksterne ressourcer, der henvises til på vores hjemmeside eller dens indhold, eller deres nøjagtighed eller pålidelighed. Vedio påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser forårsaget af andre hjemmesider, der kan være inkluderet på vores hjemmeside, tjenester, produkter, programmer eller materialer. Vedio har ingen kontrol over indholdet eller funktionaliteten af disse hjemmesider, og Vedio påtager sig derfor intet ansvar for eventuelle tab, skader eller andre konsekvenser, der kan opstå som følge af din brug af dem, og Vedio garanterer derfor ikke nøjagtigheden, fuldstændigheden eller nytteværdien af nogen anden hjemmeside eller deres indhold. Det er dit ansvar at gennemgå vilkår og betingelser og privatlivspolitikkerne for de linkede hjemmesider for at bekræfte, at du forstår og accepterer disse politikker. Vedio har ikke gennemgået alle de websteder, der er linket til Sitet og er ikke ansvarlig for indholdet af sådanne linkede websteder. Inkluderingen af et link indebærer ikke, at Vedio godkender webstedet. Brug af en sådan linket hjemmeside er på Kundens egen risiko.

Vedio kan revidere disse Vilkår & Betingelser for hjemmesiden når som helst uden varsel. Ved at bruge hjemmesiden accepterer du at være bundet af den nuværende version af disse Vilkår & Betingelser.

Enhvert forhold mellem Kunden og Vedio vedrørende Vedio’s hjemmeside, Programmer, Tjenester, materialer og produkter skal reguleres efter dansk lov uden hensyntagen til dens konfliktregler.

3. Gebyrer, refundering og garanti

Kunden accepterer at betale gebyrerne i det beløb og med den faktureringshyppighed, der er specificeret under tilmeldingen som Kunde, fuldt ud inden Vedio påtager sig nogen forpligtelse i henhold til Kunden. Kunden accepterer desuden, at når Kunden registrerer sig for tjenesterne via hjemmesiden, giver Kunden Vedio tilladelse til at opkræve et registreret betalingsmiddel (f.eks. kreditkort) for gebyret på hver årsdag for Kundens registreringsdato, baseret på din faktureringsfrekvens (f.eks. månedligt, kvartalsvist, årligt). Betaling af gebyrerne skal ske i de beløb og til de tidspunkter, som Vedio fastsætter gennem de oplysninger, der gives til dig, og som autoriseres gennem tilmeldings- og registreringsprocessen. Din konto og adgang til abonnementsløsningen, der leveres via hjemmesiden, kan blive suspenderet i tilfælde af manglende betaling af gældende gebyrer. Du erklærer og garanterer over for Vedio, at afgivne betalingsoplysninger er korrekte, og at du er bemyndiget til at bruge betalingsinstrumentet. Du vil straks opdatere dine kontoinformationer med eventuelle ændringer (f.eks. ændring af din faktureringsadresse eller udløbsdato for kreditkort), der måtte forekomme.

Kunden kan annullere sit abonnement hos Vedio når som helst med varslet angivet nedenfor. Ved opsigelse vil Kunden fortsætte med at have adgang til vores abonnementsløsning indtil afslutningen af Kundens betalte faktureringsperiode som anvist nedenfor. Vedio kan ændre sine gebyrer fra tid til anden ved at offentliggøre ændringerne på hjemmesiden med 5 dages forudgående varsel, men uden krav om forhåndsvarsel for midlertidige kampagner eller reduktioner i gebyrer.

Hvis du ønsker at opsige dit abonnement skal du give et varsel på løbende måned + 1 måned

I tilfælde af at Kunden er utilfreds med det Vedio udførte arbejde, kan Kunden anmode om en refusion af første måneds betaling, hvis du opsiger dit abonnement inden for 14 dage efter tilmelding og i så fald refunderes beløbet der passer til dit abonnement, ligesom abonnementet ophører øjeblikkeligt. Efter dette 14-dages vindue vil vi ikke udstede en refusion. Vedio kan nægte en anmodning om refusion, hvis Vedio efter eget skøn finder bevis for svig, misbrug af refusion eller anden manipulerende adfærd. Kampagner, opgraderinger, tilføjelser og justeringer af eksisterende planer refunderes ikke.

For at være kvalificeret til en refusion, skal Kunden:

• Give Vedio tydelige instruktioner i løbet af redigeringsprocessen.

• Give feedback til Vedio i løbet af redigeringsprocessen.

Betalingsbehandlingsfirmaer og handlere kan have privatlivs- og datapraksis, der adskiller sig fra Vedios. Vedio har intet ansvar eller ansvar for disse uafhængige politikker fra betalingsbehandlingsfirmaer og handlere. Derudover, når Kunden foretager visse køb via Vedios hjemmeside, tjenester eller produkter, kan Kunden være underlagt yderligere vilkår og betingelser fra et betalingsbehandlingsfirma, en forhandler eller Vedio, der specifikt gælder for dit køb. For mere information om en forhandler og dens vilkår og betingelser, der kan gælde, besøg forhandlerens hjemmeside og klik på dens informationssider eller kontakt forhandleren direkte

Hvis og i det omfang en parts opfyldelse af nogen af dens forpligtelser i henhold til denne aftale forhindres, hindres eller forsinkes direkte eller indirekte af sygdom, brand, oversvømmelse, jordskælv, naturkræfter eller guds beskaffenhed, krigshandlinger, terrorisme, uroligheder, borgerforstyrrelser, oprør eller revolutioner eller enhver anden lignende årsag uden for den rimelige kontrol af sådan part (hver en “Force Majeure-hændelse”), og en sådan manglende opfyldelse, hindring eller forsinkelse ikke kunne have været forhindret ved rimelige forholdsregler, skal den ikke-opfyldende, hindrede eller forsinkede part undskylde for en sådan manglende opfyldelse, hindring eller forsinkelse, som gælder, for de berørte forpligtelser (de “Berørte Tjenester”) af Force Majeure-hændelsen, så længe Force Majeure-hændelsen fortsætter, og bortset fra det, der ellers er fastsat i dette afsnit, fortsætter en sådan part med at bruge sine kommercielt rimelige bestræbelser på at genoptage opfyldelsen når som helst og i det omfang det er muligt uden forsinkelse, herunder ved brug af alternative kilder, arbejdsområder eller andre midler. Parten, hvis opfyldelse forhindres, hindres eller forsinkes af en Force Majeure-hændelse, skal straks underrette den anden part om Force Majeure-hændelsens forekomst og beskrive i rimelig detalje Force Majeure-hændelsens art. Under Force Majeure-hændelsen fortsætter klienten med at betale gebyrer for tjenesterne.

4. Ejendomsret og stock-materiale

Kunden ejer alle endelige videoer, grafik og filer, vi opretter og udarbejder til Kunden i løbet af enhver betalt måned. Vedio leverer ikke arbejdsfiler som f.eks. .prproj eller .psd-filer. Kunden er selv ansvarlig for at levere det indhold, som skal anvendes i det pågældende videoprojekt.

Kunden accepterer, at eventuelle materialer, der leveres til Vedio, er godkendt og godkendt til brug i Kundens videoprojekter og ikke ejes eller er varemærket af en anden enhed. Kunden er ansvarlig for, at de materialer, der leveres, kan bruges lovligt i deres videor. Vedio er ikke ansvarlige for de materialer, Kunden leverer, med hensyn til licens- eller varemærkeproblemer, og Kunden garanterer og indestår over for Vedio, at alle leverede materialer ikke krænker tredjeparters intellektuelle ejendomsrettigheder.

Kunden accepterer at skadesløsholde, forsvare og beskytte Vedio og dets tilknyttede selskaber, embedsmænd, medlemmer, ledere, agenter, efterfølgere og rettighedshavere (de “Skadesløsholdte Parter”) mod alle krav, krav, ansvar, skader og omkostninger, herunder, uden begrænsning, rimelige advokathonorarer, der opstår som følge af eller i forbindelse med:
(i) Kundens overtrædelse af nogen af vilkårene i denne aftale,
(ii) Kundens brug af tjenesterne, der leveres i henhold til hjemmesiden, og
(iii) krænkelse af tredjeparts intellektuelle ejendomsrettigheder eller andre
ejendomsrettigheder.

5. Leverede videoer og filer

Abonnenter af Starter, Growth- og PRO-planen får som udgangspunkt leveret deres video i 16×9. Såfremt Kunden ønsker yderligere formater, så skal dette tilvælges i Kundens udfyldning af videoprojektet. Videoer inkluderer, men er ikke begrænset til, videoplatforme (16×9, 9×16, 4×5, 1×1). Videoer leveres i .mp4-format og uploades til os via uploadformularen på hjemmesiden, medmindre der er aftalt andet. Som udgangspunkt og medmindre andet er aftalt, så leverer Vedio ikke avanceret after effects og/eller 3D animationer. 

Outputtet af dine videoer bestemmes af det abonnement, du har tilmeldt dig, som er beskrevet nedenfor:

Starter: Op til 4 videoprojekter om måneden. Den første version af videoen er som udgangspunkt tilgængelig inden for 96 timer (afhængigt af kompleksiteten af ordren) fra tidspunktet for anmodningen eller på den næste arbejdsdag. Hvis anmodningstidspunktet er efter kl. 16.00 eller i en weekend eller helligdag, jf. også pkt. 2.3-2.4, så påbegyndes arbejdet først på første efterfølgende hverdag. Såfremt Kunden udfylder flere videoprojekter gennem uploadformularen på samme dag og medmindre andet er aftalt, så arbejder Vedio på ét videoprojekt ad gangen i kronologisk rækkefølge. Først når Kunden har godkendt et videoprojekt, så påbegyndes næste. I starter pakken er der 1 revisionsrunde per videoprojekt inkluderet. Dvs. når kunden får en video til revision, så kan kunden komme med alle de rettelser vedkommende har. Men så lukker revisionen også derefter, så man ikke efter fx. 1 uge kommer og har rettelser igen til selvsamme video. Ellers tæller det som et nyt videoprojekt. 

Growth: Op til 8 videoprojekter om måneden. Den første version af videoen er som udgangspunkt tilgængelig inden for 72 timer (afhængigt af kompleksiteten af ordren) fra tidspunktet for anmodningen eller på den næste arbejdsdag. Hvis anmodningstidspunktet er efter kl. 16.00 eller i en weekend eller helligdag, jf. også pkt. 2.3-2.4, så påbegyndes arbejdet først på første efterfølgende hverdag. Såfremt Kunden udfylder flere videoprojekter gennem uploadformularen på samme dag og medmindre andet er aftalt, så arbejder Vedio på ét videoprojekt ad gangen i kronologisk rækkefølge. Først når Kunden har godkendt et videoprojekt, så påbegyndes næste. I growth pakken er der 3 revisionsrunder per videoprojekt inkluderet. Dvs. når kunden får en video til revision, så kan kunden komme med alle de rettelser vedkommende har af maks 3 omgange. Men så lukker revisionen også derefter, så man ikke efter fx. 1 uge kommer og har rettelser igen til selvsamme video. Ellers tæller det som et nyt videoprojekt. 

PRO: Ubegrænsede videoprojekter om måneden dog maksimalt 20 videoer. Den første aktive version af din anmodning er tilgængelig inden for 24 timer (afhængigt af kompleksiteten af ordren) fra tidspunktet for anmodningen eller på den næste arbejdsdag. Hvis anmodningstidspunktet er efter kl. 16.00 eller i en weekend eller helligdag, jf. også pkt. 2.3-2.4, så påbegyndes arbejdet først på første efterfølgende hverdag. Såfremt Kunden udfylder flere videoprojekter gennem uploadformularen på samme dag og medmindre andet er aftalt, så arbejder Vedio på ét videoprojekt ad gangen i kronologisk rækkefølge. Først når Kunden har godkendt et videoprojekt, så påbegyndes næste. I Pro pakken er der ubegrænset revisionsrunder per videoprojekt inkluderet. Dvs. når kunden får en video til revision, så kan kunden komme med alle de rettelser vedkommende har af flere omgange. 

Selvom vi gør vores bedste for at minimere fejl kan vi ikke garantere, at alle leverede videoer vil være 100% fejlfri. Ved levering af videoerne accepterer du at gennemgå og godkende alle videoer for eventuelle fejl eller udeladelser og underrette Vedio, hvis der er behov for ændringer/korrektioner. Vedio vil gøre sit bedste for at fremskynde eventuelle redigeringer for at rette fejlene. Vedio er ikke ansvarlig eller erstatningspligtig for tab eller udgifter, der opstår som følge af fejl eller udeladelser.

Hvert videoprojekt må kun bruges til ét stykke indhold i op til 3 minutter. Kunden kan kun indsende én projektbeskrivelse til én video per videoprojekt, men du kan vælge forskellige forskellige råmaterialer herunder videoer, billeder samt lydklip, som du har brug for. Hvis du ønsker videoer med forskellige længder fra det samme videomateriale, skal disse indsendes som separate formularuploads. 

6. Lån af udstyrspakke

Kunden kan låne udstyr af Vedio. Kunden betegnes herefter også “Låntageren” og Vedio “Långiver”. Låntageren accepterer at overholde vilkårene i punkt 6 af disse Vilkår og Betingelser i hele varigheden af sin aftale med Vedio. Hvis Låntageren undlader at overholde nogen af de følgende punkter, kan denne aftale ophæves, der kan pålægges 500 kr. ex. moms per overtrædelse i bøde, og låntageren kan være udelukket fra at indsende fremtidige video forespørgsler.

”Udstyret” skal returneres i god stand og må ikke have permanent skade, herunder men ikke begrænset til strukturel skade og mærker ud over rimelig slid og ælde, som fastslået af Långiveren. Låntageren er ansvarlig for fuld omkostning ved reparation eller udskiftning af hele eller dele af Udstyret, der er beskadiget, tabt, beslaglagt eller stjålet fra det tidspunkt, Låntageren påtager sig
ansvaret, indtil det returneres til långiveren ved udløb af aftalen indgået mellem Låntager og Långiver.

Som lejer er det dig, der bestemmer og har ansvaret for, hvem der skal have adgang til at tage billeder ved hjælp af Udstyret, og hvordan brugerne af Udstyret skal have adgang til billederne.

Du er ansvarlig for, at brugen af Udstyr sker med respekt for andre personers privatliv.

Du er ansvarlig for det lejede Udstyr i hele Lejeperioden, ligesom du er ansvarlig for at sikre, at brugerne af Udstyret er bekendt med, hvordan Udstyret fungerer.

I tilfælde af, at der sker skade på Udstyret, kan myselfie kræve 500 kr. per beskadiget del.

Bortkommer eller totalskades Udstyret, kan Vedio kræve et beløb på 5.000 kr. i erstatning.

Du må ikke bruge Udstyr til andet, end hvad der er bestemt i disse betingelser.

Det er Vedio, som har alle rettigheder til Udstyret, både i forhold til immaterielle rettigheder og andre ejendomsrettigheder.

Låntageren skal være ansvarlig for korrekt brug og udrulning af Udstyret. Låntageren skal være ansvarlig for at instruere alle, der  bruger Udstyret, i korrekt brug af Udstyret i overensstemmelse med Vedios brugsprocedurer. Hvis låntageren er i tvivl om
deres ansvar i denne henseende, er de forpligtet til at spørge långiveren om sådanne procedurer. Låntageren skal overholde alle kommunale love og regler, hvis nogen, der gælder for transport og brug af Udstyret. Det er låntagerens ansvar, at Udstyret er blevet godkendt i tolden, inden det eventuelt forlader landet, hvor det skal bruges, og er undervejs til långiveren. Udstyret skal returneres 5 dage efter udløb af kundens abonnement, medmindre andet er aftalt med långiveren. Hvis udstyret ikke er modtaget herefter, vil kunden blive faktureret for endnu en måned indtil udstyret modtages. 

Låntageren er ikke ansvarlig over for långiveren for tab eller skade, hvis det skyldes brand, oversvømmelse, eksplosion eller enhver anden årsag, der er uden for låntagerens rimelige kontrol.

Udstyret skal indleveres på vores kontor på Stagehøjvej 19A, 8600 Silkeborg eller sendes forsvarligt med posten. Husk gemme kvitteringen til dokumentation for forsendelse.

Udstyret skal returneres i forsvarligt emballage.

Udstyret skal returneres i samme stand, som det er modtaget.

Returnering skal ske senest den første hverdag efter endt abonnements udløb.

Ved for sen returnering, kan Vedio opkræve 500 kr. per døgn.

7. Privatlivspolitik

Vi opretholder fortrolighed i al kommunikation vedrørende dit brand og forretning. Vi vil kun kommunikere med dem, der er autoriseret på din konto, og vil ikke dele de oplysninger, der er blevet givet med nogen uden for vores organisation, underlagt vores privatlivspolitik.

For at bruge vores hjemmeside, tjenester, programmer, produkter eller materialer kan vi anmode om personlige data eller oplysninger, herunder dit navn, e-mailadresse, telefonnummer, gadeadresse, faktureringsoplysninger, fødselsdag, præferencer, interesser, opgaver eller andre personligt identificerbare oplysninger (“Fortrolige oplysninger”), eller du kan tilbyde eller give en kommentar, foto, billede, video eller anden indsendelse til os, når du bruger eller deltager i vores tjenester, programmer, produkter eller materialer (“Anden information”). Ved at give sådanne Fortrolige oplysninger eller Anden information til os giver du os tilladelse til at bruge og opbevare sådanne oplysninger. Vi vil i vores tur gøre vores bedste for at holde dine Fortrolige oplysninger sikre, fortrolige og i overensstemmelse med disse vilkår og betingelser samt vores fulde privatlivspolitik, som kan findes på vores hjemmeside. Hvis du mener, at nogen af dine Fortrolige oplysninger er forkerte eller ufuldstændige, bedes du kontakte os så hurtigt som muligt. Vi vil hurtigt rette eventuelle Fortrolige oplysninger, der er fundet at være forkerte.

Vi anmoder om og kræver forskellige personlige data og/eller Fortrolige oplysninger for at forstå dine behov og give dig bedre tjenester. Derudover kan vi bruge sådanne data og Fortrolige oplysninger af følgende årsager: (1) til intern registrering, (2) til at forbedre vores hjemmeside, tjenester, programmer, produkter eller materialer, (3) til lejlighedsvis at sende kampagner om nye tjenester, programmer, produkter eller andre særlige tilbud, hvor du til enhver tid kan afmelde dig, (4) til aggregaterede, ikke-identificerbare data til forskningsformål, (5) til at tilpasse den respektive hjemmeside, tjenester, produkter eller programmer, som du køber eller bruger, i henhold til dine interesser, og/eller (6) til support eller kommunikation relateret til hjemmeside, tjenester, programmer, produkter eller materialer.

Alle Fortrolige oplysninger vil blive opbevaret fortroligt og vil ikke blive videregivet til tredjeparter, undtagen hvis vi kan videregive Fortrolige oplysninger og personligt identificerbare oplysninger: (1) i henhold til disse Vilkår og Betingelser og Fortrolighedspolitikken, (2) hvis vi er forpligtet til at gøre det ved lov, (3) i den gode tro, at en sådan handling er nødvendig for at overholde loven, (4) for at overholde eventuel retslig proces, der er udstedt til os eller vores partnere, sponsorer, investorer eller tilknyttede selskaber, (5) for at beskytte og forsvare vores rettigheder eller ejendom eller dem for vores brugere eller købere, og/eller (6) for at handle som øjeblikkeligt nødvendig for at beskytte den personlige sikkerhed for vores brugere, købere eller offentligheden. Vi vil ikke sælge, distribuere eller overføre dine Fortrolige oplysninger til tredjeparter, medmindre vi har din tilladelse, eller vi er forpligtet til at gøre det i henhold til loven.

Alle data og fortrolige oplysninger opbevares gennem et datahåndteringssystem. Disse data og fortrolige oplysninger kan kun tilgås af dem, der hjælper med at administrere oplysningerne for at sende e-mails eller på anden måde kontakte dem, der gerne vil modtage vores korrespondance. Du accepterer og anerkender, at vi, herunder vores team, personale og tilknyttede selskaber, samt dem, der administrerer datahåndteringssystemet, kan få adgang til dine fortrolige oplysninger. Vi værner om din privatliv, så læs venligst vores privatlivspolitik her.

Bemærk, at når du deler dine fortrolige oplysninger eller anden information tilgængelig for andre, f.eks. via vores tjenester, programmer, produkter eller materialer, vores hjemmeside eller sociale medier, kan de fortrolige oplysninger eller anden information, som du deler, også ses, indsamles og bruges af andre. Derfor kan vi ikke være ansvarlige for uautoriseret brug af sådanne fortrolige oplysninger eller anden information, som du frivilligt deler online eller på nogen anden måde.

Vi kan bruge den standard “cookies” funktion i de største webbrowsere. Vi indstiller ikke nogen fortrolige oplysninger i cookies, og vi bruger ikke nogen dataopsamlingsmekanismer på vores hjemmeside ud over cookies. Du kan vælge at deaktivere cookies via din egen webs browsers indstillinger. Dog kan deaktivering af denne funktion mindske din oplevelse på hjemmesiden, og nogle funktioner på vores hjemmeside, tjenester, programmer, produkter eller materialer fungerer måske ikke som forventet. Vi har ingen adgang til eller kontrol over nogen oplysninger, der indsamles af andre enkeltpersoner, virksomheder eller enheder, hvis hjemmeside eller materialer kan være linket til vores hjemmeside, tjenester, programmer, produkter eller materialer.

For at bruge visse funktioner i vores programmer, produkter, tjenester eller programmaterialer kan du blive tildelt et gruppebrugernavn og adgangskode eller et unikt individuelt brugernavn og adgangskode, som du vil modtage i forbindelse med din registrering og/eller købsproces. Du kan muligvis ændre brugernavnet og/eller adgangskoden efter eget valg. Du er ansvarlig for at opretholde fortroligheden af adgangskoden og kontoen og er ansvarlig for alle aktiviteter (enten udført af dig selv eller andre) der sker under din adgangskode eller konto. Du har ikke lov til at dele dit brugernavn og/eller din adgangskode med nogen. Hvis vi opdager, at du har delt dit brugernavn og/eller din adgangskode med en anden person, forbeholder vi os retten til øjeblikkeligt at afbryde din adgang til tjenesten, programmet, produktet, materialerne, hjemmesiden, det private forum, Facebook-gruppen eller enhver anden relateret kommunikation. Det er dit ansvar at beskytte din egen adgangskode mod videregivelse til andre. Vi kan og vil ikke være ansvarlige for tab eller skader, der opstår som følge af din manglende beskyttelse af din adgangskode eller kontooplysninger. Du er ansvarlig for aktiviteter, der finder sted ved brug af dine adgangskoder og inden for din konto. Hvis du deler dine adgangskoder med nogen, kan de få adgang til dine personlige oplysninger på eget ansvar. Du accepterer at underrette os øjeblikkeligt om uautoriseret brug af din adgangskode eller konto eller andre sikkerhedsbrud og sikre, at du logger ud fra din konto efter hver session.

Ved at bruge vores hjemmeside, programmer, produkter og tjenester accepterer du at indtaste sande og nøjagtige oplysninger som en del af registreringen, købsprocessen og på anden vis. Hvis du indtaster en falsk e-mailadresse, har vi ret til øjeblikkeligt at deaktivere din konto. Vi vil gøre vores bedste for at holde dine adgangskoder private og vil ikke dele dine adgangskoder uden dit samtykke, undtagen når loven kræver det, eller i den gode tro at sådan handling er nødvendig, især når videregivelse er nødvendig for at identificere, kontakte eller indlede retsforfølgning mod nogen, der kan forårsage skade på andre eller interferere med vores rettigheder eller ejendom.

Hvis vi finder ud af, at du ikke er i overensstemmelse med vores model, overtræder vores kerneværdier eller misbruger vores tjenester eller team på nogen måde, herunder at bruge vores tjenester til ulovlige eller voksen/pornografiske formål, forbeholder vi os retten til at annullere din konto.

Din ret til at bruge Vedio ophører ved overtrædelse af enhver betingelse i denne aftale.

I tilfælde af at materialer stilles til rådighed på dette websted af tredjeparter, som ikke er inden for vores kontrol, er vi ikke forpligtet til, og vi scanner ikke sådant indhold for inkludering af ulovligt eller uacceptabelt indhold. Vi respekterer dog andres ophavsrettigheder. Det er vores politik ikke at tillade materialer, som vi ved krænker en anden part’s ophavsret, forblive på webstedet. Hvis du mener, at materialer på webstedet krænker ophavsretten, bør du give os skriftlig underretning, der som minimum indeholder:

 • En fysisk eller elektronisk underskrift fra en person, der er bemyndiget til at handle på vegne af ejeren af en eksklusiv rettighed, der angiveligt er krænket.
 • Identifikation af det ophavsretligt beskyttede arbejde, der hævdes at være krænket, eller, hvis der er flere ophavsretligt beskyttede værker på et enkelt websted, en repræsentativ liste over sådanne værker på det websted.
 • Identifikation af materialet, der hævdes at blive krænket eller være genstand for krænkende aktivitet, og som skal fjernes eller have adgang til det deaktiveret, samt oplysninger, der er rimeligt tilstrækkelige til at lade os finde materialet.
 • Oplysninger, der er rimeligt tilstrækkelige til at lade os kontakte den klagende part, såsom en adresse, telefonnummer og, hvis det er tilgængeligt, en elektronisk mailadresse, hvorpå den klagende part kan kontaktes.
 • En erklæring om, at den klagende part har en inderlig tro på, at brugen af materialet på den måde, der klages over, ikke er autoriseret af ophavsretsejeren, dennes agent eller loven.
 • En erklæring om, at oplysningerne i underretningen er korrekte, og under strafansvar, at den klagende part er bemyndiget til at handle på vegne af ejeren af en eksklusiv rettighed, der angiveligt er krænket.

Hvis du har spørgsmål om nogen betingelse i disse vilkår og betingelser eller alle DMCA-meddelelser, bedes du kontakte os.

Det er vores politik at afbryde forhold vedrørende indhold med tredjeparter, der gentagne gange krænker andres ophavsrettigheder.